Home » Products » VDSMART BOX

VDSMART BOX

VDSmart Box là thiết bị phần cứng dùng trí tuệ nhân tạo điều khiển các Camera, biến camera thông thường thành Smart Camera

  • Biến các Camera Dumb phổ dụng thành Camera thông minh (Smart Camera)
  • Nhỏ gọn (140*100*90mm)
  • Tương thích với tất cả các Cam ONVIF
  • Có khả năng điều khiển các thiết bị phần cứng khác (đèn, tải điện, v.v.) à Robot
  • Mô hình AI on Premise (xu thế) : Thích hợp với các tổ chức không dùng Cloud (ngân hàng, SME, v.v.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Email us

0904186221