Home » Uncategorized @vi » Phiên1 – Hội thảo khoa học: ĐẠI HỌC THÔNG MINH – SMART UNIVERSITY

Phiên1 – Hội thảo khoa học: ĐẠI HỌC THÔNG MINH – SMART UNIVERSITY

– Giới thiệu một số vấn đề và giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dữ liệu, Thiết bị thông minh cho trường học.

– Tạo cơ hội hợp tác, nghiên cứu trong lĩnh vực thông minh hóa trường Đại học, gồm quản lý trường học thông minh, dạy học thông minh.

– Trao đổi về ứng dụng một số kết quả nghiên cứu, triển khai thử nghiệm thông minh hóa một số hoạt động quản lý và dạy học trong trường học thông minh.

– Kết nối giải pháp và công nghệ giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Email us

0904186221